ผลิตไบโอดีเซลเป็นพลังงานทดแทน
ลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง
จากต่างประเทศ
บริษัท นิวไบโอดีเซล จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อเดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2549 เป็นโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่ใช้ Technology และ Know How จากบริษัท Oiltek (Malaysia) ซึ่งได้รับการสนับสนุนและรับรองจากรัฐบาลมาเลเซีย ว่าจะสามารถออกแบบและสร้างโรงงานจนได้มาตรฐานของการผลิตไบโอดีเซลตามลิขสิทธิ์ของทางประเทศมาเลเซีย ที่ได้มีการค้นคว้าเรื่องการนำน้ำมันปาล์มมาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซลมานานกว่า 10 ปี
เพิ่มเสถียรภาพด้านราคาให้แก่เกษตรกร
ผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน
บริษัท นิวไบโอดีเซล จำกัด ช่วยเหลือเกษตรกร โดยสร้างความเชื่อมั่นว่าจะสามารถปลูกและขายผลผลิตในราคาที่เหมาะสมคุ้มค่าต่อการลงทุน
ระบบการจัดเก็บและขนส่งสินค้าทางบกและทางน้ำ ตามความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร
บริษัท นิวไบโอดีเซล จำกัด เชี่ยวชาญในการจัดเก็บสินค้าอย่างมีคุณภาพและมีบริการขนส่งสินค้าทั้งทางบกและทางน้ำตามความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร อาทิ รถพ่วงบรรทุกจำนวน 21 พ่วง และด้วยความร่วมมือจาก พี.เค.มารีนเทรดดิ้ง จำกัด บริษัทในเครือที่ให้บริการทั้งคลังเก็บสินค้า และท่าเรือที่มีมาตรฐานในการขนส่ง ทำให้สามารถจัดส่งสินค้าจากหน้าโรงงานถึงผู้รับปลายทางได้อย่างมีคุณภาพ
ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด
ติดต่อเรา
สำนักงานใหญ่


โรงงาน