ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมเครือข่ายคนไทยไร้พุง

1 Dec, 2020
บริษัท นิวไบโอดีเซลล์ จำกัด ร่วมกับ บริษัทเพชรศรีวิชัย จำกัด บริษัทกรีนกรอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ร่วมจัดกิจกรรมวิ่ง โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า เครือข่ายคนไทยไร้พุง จุดประสงค์ของ กิจกรรมเครือข่ายคนไทยไร้พุง เกิดขึ้นจากการที่อยากให้พนักงานออกกำลังกายมากขึ้น ขยับร่างกายมากขึ้น ให้มีสุขภาพแข็งแรง 
           โดยกิจกรรมจัดแบ่งกลุ่มพนักงานออกเป็น 5 กลุ่ม สมาชิกในกลุ่มต้องร่วมแรงร่วมใจ ขยับร่างกายกันทั้งการเดิน และวิ่ง เพื่อแข่งกันกันว่ากลุ่มไหน มีการแอคทีฟและยอดรวมของการวิ่งเยอะที่สุด โดยจะมีการประกาศรางวัลทุก 1 เดือน เมื่อครบ 3 เดือนก็มีการประกาศรางวัลอีกครั้ง กิจกรรมขึ้นตั้งแต่เดือน สิงหาคม-ตุลาคม และ ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน มีการจัดกิจกรรมวิ่ง เพื่อปิดกิจกรรมเครือข่ายคนไทยไร้พุง ครั้งที่ 1 ที่เขาสก


jRteTP.jpg

jRwcof.md.jpg

jRwRfq.md.jpg

jRwx5z.md.jpg

jRwQH8.md.jpg

jRwP5l.jpg
jRwsVk.jpg