ข่าวและกิจกรรม

โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับน้องนักเรียน

8 Dec, 2020
เมื่อวันที่ 10 และ 12 พฤศจิกายน 2563 ทางบริษัท เอ็นบีดี อะโกรว จำกัด และ บริษัท พีเค มารีน เทรดดิ้ง จำกัด บริษัทในเครือของบริษัท นิวไบโอดีเซล จำกัด ได้มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดท่าทองใหม่ และโรงเรียนบ้านสันติสุข จำนวน 2 ทุน ทุนละ 1,000 บาท


<a href="https://www.picz.in.th/image/jRgoUa"><img src="https://sv1.picz.in.th/images/2020/12/08/jRgoUa.md.jpg" alt="jRgoUa.md.jpg" border="0"></a>
<a href="https://www.picz.in.th/image/jRgD8q"><img src="https://sv1.picz.in.th/images/2020/12/08/jRgD8q.md.jpg" alt="jRgD8q.md.jpg" border="0"></a>
<a href="https://www.picz.in.th/image/jRgP7z"><img src="https://sv1.picz.in.th/images/2020/12/08/jRgP7z.md.jpg" alt="jRgP7z.md.jpg" border="0"></a>
<a href="https://www.picz.in.th/image/jRgsc8"><img src="https://sv1.picz.in.th/images/2020/12/08/jRgsc8.md.jpg" alt="jRgsc8.md.jpg" border="0"></a>