ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมเดินวิ่ง พิชิตหาดนางทอง

9 Apr, 2021
บริษัท นิวไบโอดีเซลล์ จำกัด ร่วมกับ บริษัทเพชรศรีวิชัย จำกัด บริษัทกรีนกรอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ร่วมจัดกิจกรรมวิ่ง โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า กิจกรรมเดิน-วิ่ง พิชิตหาดนางทอง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 จุดประสงค์ของกิจกรรม เกิดขึ้นจากการที่อยากให้พนักงานออกกำลังกายมากขึ้น ขยับร่างกายมากขึ้น ให้มีสุขภาพแข็งแรง 
           โดยกิจกรรมจัดแบ่งกลุ่มพนักงานออกเป็น 7กลุ่ม สมาชิกในกลุ่มต้องร่วมแรงร่วมใจ ขยับร่างกายกันทั้งการเดิน และวิ่ง เพื่อแข่งกันกันว่ากลุ่มไหน มีการแอคทีฟและยอดรวมของการวิ่งเยอะที่สุด โดยจะมีการประกาศรางวัล กิจกรรมขึ้นตั้งแต่เดือน  ในวันที่ 2-4 เมษายน มีการจัดกิจกรรมวิ่ง ครั้งที่ 2 ที่เขาหลัก จังหวัดพังงา


ANNAfe.jpg ANNP5l.jpg ANNECu.jpg ANNOIZ.jpg ANNjtI.jpg ANNoJt.jpg
นอกจากกิจกรรมเดิน-วิ่งที่ได้จัดขึ้นแล้ว ในวันเดียวกันช่วงเวลาประมาน 10 นาฬิกา ได้มีการรณรงค์เดินเก็บขยะที่บริเวณชายหาด หาดนางทอง ร่วมกับชนเผ่าชาวมอแกน และได้แลกเปลี่ยนสิ่งของแทนใจเป็นการตอบแทน

AN3vgk.jpg
ANNqSR.jpg ANNQH8.jpg ANN5i0.jpg